Samarbeidsutvalg

FORELDRERÅD OG SAMARBEIDSUTVALG

 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

 

 

 

 

Samarbeidsutvalget 2018/2019 består av:

 

Marius Morstøl, foreldrerepresentant

Stian Angelsen, foreldrerepresentant

Mona Johansen, ansattes representant

Mariann Helén Hansen, ansattes representant

Bjørg Rostad Hansen, daglig leder

Kontakt:

Sjøkanten barnehage as

Tobbenesosen 5

8370 Leknes


Tlf. 760 88 810

E-post: post@sjokantenbarnehage.no